gairafaca

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על הוצאות מודל. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי פרטית – לספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים משמעותיים, ולספק שירותים לשירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לייצר שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.